mgr Anna Skwierzyńska

Stanowisko: doktorantka, Zespół Ekologii Molekularnej i Behawioralnej

pokój: 2.2.13

tel: 0048 12664 5154

Zainteresowania :

  • dobór naturalny
  • dobór płciowy
  • ewolucja cech ornamentowych

Aktualne projekty:

  • Dobór płciowy a utrzymywanie się polimorfizmu enzymów wpływających na sukces rozrodczy u rozkruszka hiacyntowego.

Wcześniejsze projekty:

  • Testowanie hipotezy "dobrych genów" u muchy Teleopsis dalmanni (Diopsidae) przy użyciu mutacji indukowanych.
  • Age, virginity and sex – do female bulb mites prefer young males as mating partners?
  • Dobór płciowy a adaptacja do nowych warunków termicznych u rozkruszka hiacyntowego Rhizoglyphus robini - mechanizmy fenotypowe.