dr Piotr Zieliński

Stanowisko: asystent naukowy, Zespół Ekologii Molekularnej i Behawioralnej 

mail: piotr.zielinski@uj.edu.pl

tel.: 0048 12 664 5141

pokój: 2.2.7

 Zainteresowania:

 • genetyka populacyjna
 • specjacja
 • genetyka dywergencji
 • zastosowanie genetyki w ochronie przyrody

Bieżące badania:

Zajmuję się badaniem dywergencji gatunków i populacji wykorzystując w tym celu markery molekularne. Planuję dokonać kompleksowej, ogólnogenomowej analizy przepływu genów między traszką karpacką (Lissotriton montandoni) i traszką zwyczajną (Lissotriton vulgaris). Dane takie pomogą w zrozumieniu mechanizmów powstawania gatunków oraz utrzymywania ich odrębności genetycznej. 

 Publikacje:

https://scholar.google.pl/citations?user=XJMSnGoAAAAJ&hl=pl

 • Zielinski P, Nadachowska-Brzyska K, Dudek K, Babik W (2016) Divergence history of the Carpathian and smooth newts modelled in space and time. Mol Ecol 25, 3912-3928
 • Shafer AB, Wolf JB, Alves PC, Bergstrom L, Colling G, Dalen L, De Meester L, Ekblom R, Fior S, Hajibabaei M, Hoezel AR, Hoglund J, Jensen EL, Krutzen M, Norman AJ, Osterling EM, Ouborg NJ, Piccolo J, Primmer CR, Reed FA, Roumet M, Salmona J, Schwartz MK, Segelbacher G, Thaulow J, Valtonen M, Vergeer P, Weissensteiner M, Wheat CW, Vila C, Zielinski P (2016) Reply to Garner et al. Trends Ecol Evol 31:83-84.

 • Shafer A.B.A., Wolf J. B.W., Alves P.C., Bergström L, Bruford M.W., Brännström I., Colling G., Dalén L., Meester L., Ekblom R., Fawcett K.D., Fior S., Hajibabaei M., Hill J.A., Hoezel A.R., Hoglund J., Jensen E.L., Krause J., Kristensen T.N., Krützen M., McKay J.K., Norman A.J., Ogden R., Österling E. M., Ouborg N.J., Piccolo J., Popovic D., Primmer C.R., Reed F.A., Roumet M., Salmona J., Schenekar T., Schwartz M.K., Segelbacher G., Senn Helen., Thaulow J., Valtonen M., Veale A., Vergeer P., Vijay N., Vilà C., Weissensteiner M., Wennerström L., Wheat C.W., Zieliński P. (2015) Genomics and the challenging translation into conservation practice. Trends in Ecology & Evolution , Volume 30 , Issue 2 , 78 – 87. doi:10.1016/j.tree.2014.11.009
 • Babik, W., Dudek, K., Fijarczyk, A., Pabijan, M., Stuglik, M., Szkotak, R., & Zieliński, P. (2015). Constraint and Adaptation in newt Toll-Like Receptor Genes. Genome Biology and Evolution, 7(1), 81–95. doi:10.1093/gbe/evu266
 • Pabijan, M., Zieliński, P., Dudek, K., Chloupek, M., Sotiropoulos, K., Liana, M., Babik, W. (2015), The dissection of a Pleistocene refugium: phylogeography of the smooth newt, Lissotriton vulgaris, in the Balkans. Journal of Biogeography, 42: 671–683. doi:10.1111/jbi.12449
 • Zieliński P, Dudek K, Stuglik MT, Liana M, Babik W (2014) Single Nucleotide Polymorphisms Reveal Genetic Structuring of the Carpathian Newt and Provide Evidence of Interspecific Gene Flow in the Nuclear Genome. PLoS ONE 9(5): e97431. doi:10.1371/journal.pone.0097431
 • Zieliński, P., Stuglik, M. T., Dudek, K., Konczal, M., and Babik, W. (2014) Development, validation and high-throughput analysis of sequence markers in nonmodel species. Molecular Ecology Resources, 14: 352–360
 • Zieliński, P., Nadachowska-Brzyska, K., Wielstra, B., Szkotak, R., Covaciu-Marcov, S. D., Cogălniceanu, D. and Babik, W. (2013), No evidence for nuclear introgression despite complete mtDNA replacement in the Carpathian newt (Lissotriton montandoni). Molecular Ecology, 22: 1884–1903.
 • Nadachowska-Brzyska K., Zieliński P., Radwan J., Babik W. (2012) Interpecific hybridization increases MHC class II diversity two sister species of newts. Molecular Ecology 21: 887-906.

 O Sobie:

 • 2015 Tytuł doktora nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia. Praca doktorska: „Divergence population genetics of the Carpathian and smooth newts"

 • 2011 Magister biologii, Instytut Nauk o Środowisku, (Uniwersytet Jagielloński) - temat pracy magisterskiej: "Zróżnicowanie genetyczne między populacjami traszki karpackiej"

 • 2009 Licencjat z geografii, Instytut Nauk o Środowisku, (Uniwersytet Jagielloński)

 Bieżące projekty:

 • 2015 – 2018 Charakterystyka i porównanie wzorców międzygatunkowego przepływu genów w naturalnych strefach hybrydyzacji traszek karpackiej (Lissotriton montandoni) i zwyczajnej (L. vulgaris)
 • 2011 – 2014 Genetyka dywergencji traszek: zwyczajnej i karpackiej.